«Belavia» awiakompaniýasy Türkmenistana uçuşlaryň ýygylygyny artdyrar

Belarus awiakompaniýasy «Belavia» Minsk — Türkmenbaşy — Minsk ugurlary boýunça uçuşlarynyň ýygylygyny birden ik-ä çenli artdyrar. Bu barada howa gatnawçysynyň resmi Telegram kanalynda habar berildi. Indi «Belavia-nyň» uçarlary Türkmenistana uçuşlary duşenbe we sişenbe günleri amala aşyrar. Täze uçuşlar 12-nji awgustdan 2-nji sentýabr aralygynda aşakdaky tertip boýunça gatnar: Uçarlar Minskden 19:40-da uçup, Türkmenbaşy şäherine 01:50-de gonar. Uçarlar Türkmenbaşydan 02:50-de uçup, Minskä 05:10-da barar. Täze ugurlar boýunça petekler eýýäm satuwa çykaryldy. Doly maglumatlary «Belavia-nyň» resmi web sahypasyndan tapyp bilersiňiz.