ÜNS BERIŇ! DAŞOGUZ HALKARA HOWA MENZILINDEN UÇUŞ EDÝÄN ÝOLAGÇYLARYŇ DYKGATYNA!!!

Hormatly ýolagçylar!
Uçara münmek üçin 2020-nji ýylyň 10-njy awgustyndan başlap, saglyk kepilnamasy esasynda hereket etmek düzgüni girizilýär. Kepilnamanyň güýji 72 (ýetmiş iki) sagat. Saglyk kepilnamasy bolmadyk ýolagçylar uçara goýberilmeýär.
Habarlaşmak üçin tel: 8-00-322-91221 8-00-322-91600

ÜNS BERIŇ! ÝOLAGÇYLARYŇ DYKGATYNA!

Daşoguz halkara howa menzilinde uçuşa gelen "Görogly", "Köneürgenç", "Boldumsaz", "Gubadag", "S.A. Nyýazow"
etraplaryň raýatlaryndan saglyk we rugsat haty talap edilýändir.

Hormatly ýolagçylar arassaçylyk we gigiýena sanitariýa kadalaryny üpjün etmek we raýatlaryň saglygyny goramak maksady bilen
Halkara howa menziliň çägine gireniňizde eliňiz el örtükli, ýüzüňiz ýüz örtükli bolmagy hökmanydyr.

Daşoguz halkara howa menziliniň Administrasiýasy.

Halkara howa menziliniň
Gatnawlary

Uçuş

Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Awiakompaniýa Howa gämisiniň görnüşi Uçýan güni Uçýan wagty Gonýan wagty
Aşgabat TUA-102 BOEING 737 1,2,3,4,5,6,7 07:50 08:40
Aşgabat TUA-114 BOEING 737 11-15-ne çenli we diňe 25 güni 14:00 14:50
Aşgabat TUA-104 BOEING 737 2,4,6 21:05 21:55
Aşgabat TUA-106 BOEING 737 1,3,5,7 19:50 20:40
Türkmenbaşy TUA-236 BOEING 737 2,4,6 16:50 18:05
Türkmenbaşy TUA-336 BOEING 737 3 19:10 20:25
Türkmenabat TUA-382 BOEING 737 1,5 19:15 20:05
Mary TUA-227 BOEING 737 4,7 16:50 18:00

Gonuş

Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Awiakompaniýa Howa gämisiniň görnüşi Uçýan güni Uçýan wagty Gonýan wagty
Aşgabat TUA-101 BOEING 737 1,2,3,4,5,6,7 06:00 06:50
Aşgabat TUA-113 BOEING 737 11-15-ne çenli we diňe 25 güni 12:10 13:00
Aşgabat TUA-103 BOEING 737 2,4,6 15:00 15:50
Aşgabat TUA-105 BOEING 737 1,3,5,7 18:00 18:50
Türkmenbaşy TUA-235 BOEING 737 2,4,6 19:05 20:05
Türkmenbaşy TUA-335 BOEING 737 3 17:00 18:10
Türkmenabat TUA-381 BOEING 737 1,5 17:20 18:15
Mary TUA-228 BOEING 737 4,7 14:40 15:50

Daşoguz Halkara Howa menzili tanyşdyryş wideosy

Uçuş ugurlary we olaryň web sahypalary

Daşoguz halkara howa menzili bilen habarlaşmak üçin